PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hàng nghìn lao động được khám sức khỏe định kỳ, được tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động và người lao động đang ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhà máy luyện chì huyện Chợ Đồn là đơn vị điển hình thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSLР

Những hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLРđược công đoàn các cấp tổ chức thực hiện thông qua việc tập trung tuyên truyền trong Tháng Hành động về ATVSLÐ, Tháng Công nhân. Năm qua, Tháng Hành động về ATVSLÐ, Tháng Công nhân diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi tỉnh cùng cả nước tập trung khắc phục những khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Bên cạnh chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp, trong đó tập trung vào những hoạt động để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 709 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức được hoạt động hưởng ứng, mang lại nhiều lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 

Các cấp công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát, thăm nắm được 147 đơn vị về việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, thực hiện công tác ATVSLÐ… Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, công tác đảm bảo ATVSLĐ chưa thực sự được quan tâm nên còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Các đoàn kiểm tra, giám sát đã kết luận, đề nghị đơn vị được kiểm tra khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định về công tác này.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã duy trì 25 mô hình và xây dựng mới 04 mô hình góc bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, gồm: Chi nhánh Matexim Bắc Kạn; Công ty TNHH Tứ Quý Ba Bể; Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể; Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.

Qua tìm hiểu, đa số người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp được xây dựng góc bảo hộ lao động đều hài lòng với cách tuyên truyền về ATVSLĐ này. Các pa nô và tài liệu truyền tải thông tin, kiến thức, hình ảnh về ATVSLĐ tại góc bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù từng ngành nghề sản xuất tại từng xưởng sản xuất, doanh nghiệp, dễ nhớ, dễ hiểu theo đúng chuẩn của biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, được người lao động nhìn thấy lặp đi lặp lại hàng ngày ăn sâu vào tiềm thức của họ. Từ đó, họ biết cách phòng ngừa phù hợp trước các mối nguy cơ đe dọa trong quá trình lao động, sản xuất. Đặc biệt, người lao động cảm thấy an tâm vì luôn được quan tâm về sức khỏe, môi trường làm việc trong mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, có động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, các ngành chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; kiểm tra thực hiện quy định về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Làm tốt công tác tuyên truyền, mở rộng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác ATVSLĐ, chú trọng đến khu vực có người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Tăng cường công tác quản lý về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm về ATVSLÐ và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định về công tác ATVSLĐ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất ATVSLĐ tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, báo cáo công tác ATVSLĐ theo quy định của pháp luật./.

Thu Trang