PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc
Thời gian qua, công tác gia đình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trên địa bàn gắn với thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các gia đình

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang lại kết quả cao; từ đó, nhận thức của đại bộ phận Nhân dân trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm xây dựng, củng cố gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2022, 8/8 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức, triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em (25/11). Căng treo trên 130 băng rôn tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam tại các trục đường chính của các huyện, thành phố. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện, thành phố với số lượng trên 87 tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, phổ biến và có khoảng 94% người dân biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Qua công tác tuyên truyền đã kịp thời ngăn chặn các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn, đa số các nạn nhân bạo lực gia đình đều chủ động đến các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Số vụ bạo lực gia đình đã giảm 17 vụ so với năm 2021.

Trong năm, đã xây dựng được 1 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Ba Bể, 10 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 10 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 1 lớp tập huấn tại Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với các kỹ năng tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 100 học viên; tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Ngân Sơn và Pác Nặm với hơn 200 học viên tham gia; tổ chức Diễn đàn “Yêu thương và chia sẻ - Gieo mầm hạnh phúc” nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). Sở cũng đã phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực văn hóa của địa phương năm 2022 nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì góc tư vấn về giới và gia đình, hoạt động của các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, duy trì đường dây nóng, các mô hình, loại hình câu lạc bộ thu hút hàng nghìn thành viên hội viên hội phụ nữ tham gia. Thông qua đó tư vấn, can thiệp kịp thời, thông báo cho các cơ quan chức năng khi có bạo lực gia đình xảy ra, góp phần thực hiện công tác hòa giải và bảo vệ kịp thời cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Có thể nói, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, từ đó các vụ bạo lực gia đình có chiều hướng giảm. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Bắc Kạn…

Trước mắt, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, tỉnh phát động các đơn vị, địa phương, cộng đồng và người dân tổ chức hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhân văn gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuyên truyền chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Khuyến khích các hoạt động nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình, đồng thời khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng./.

Thu Trang