PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chung tay phục hồi hệ sinh thái
Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” đang được các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày Môi trường thế giới (5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, Ngày Môi trường thế giới có chủ đề là “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration). Đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững. Áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa và thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái, thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan. Quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại…

Tại tỉnh Bắc Kạn, để thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các hoạt động được khuyến khích thực hiện như: Làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Băng rôn tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 trên đường phố Bắc Kạn

Ngay sau khi có hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương. UBND huyện Ba Bể đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức treo băng rôn, panô về chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đa dạng sinh học từ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 30/6/2020 tại các trục đường chính, khu vực trung tâm các xã, thị trấn, khu dân cư.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và địa bàn tỉnh, huyện diễn biến phức tạp, UBND huyện Ba Bể không tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm và chăm sóc cây xanh khu vực xung quanh cơ quan, đơn vị, trục đường giao thông nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị các cấp công đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái; làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, giữ gìn cảnh quan doanh nghiệp, cơ quan, nhà máy…

Theo kế hoạch của các đơn vị, địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được thực hiện từ ngày 01/6 - 30/6/2021./.

Hương Dịu