PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chung tay xây dựng nông thôn mới
Thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2022, đã có 54 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp tục thực hiện chủ trương và sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy về giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, giúp các xã về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. 

Báo Bắc Kạn cùng Nhân dân thôn Nà Khảo, xã Đại Sảo (Chợ Đồn) chung tay, góp sức đổ bê tông đường nội thôn

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn, tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật; giúp xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao… các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ ngày công lao động, ủng hộ bằng tiền mặt để xây dựng cơ sở vật chất, giúp các xã hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường…

Một số cơ quan, đơn vị điển hình trong giúp đỡ xây dựng nông mới năm 2022 như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Bắc Kạn; Trường Chính trị tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường...

Đến thời điểm này, đã có 54 cơ quan, đơn vị tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giúp hơn 300 công lao động làm đường bê tông liên thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa và các mô hình kinh tế… tại các xã, tương đương giá trị trên 5 tỷ đồng./.

Bích Huệ