Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


10 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tích cực chung sức tham gia đóng góp tiền của, công sức để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, thi đua lao động sản xuất, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xem tiếp


Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Na Rì đã có nhiều đổi mới tích cực. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Có được thành quả trên là nhờ sự vào cuộc của tập thể, các cán bộ, đảng viên cùng nhân dân.

Xem tiếp


Hưởng ứng Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động, Sở Tư pháp đã triển khai quyết liệt các hoạt động để thực hiện phong trào thi đua một cách sâu rộng trong toàn ngành

Xem tiếp


Tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chương trình xây dựng NTM) giai đoạn 2011 - 2020, huyện Bạch Thông đã có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem tiếp


Năm 2017, xã Quang Thuận huyện Bạch Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, cùng với xã Kim Lư huyện Na Rì, xã Quang Thuận được tỉnh Bắc Kạn quyết định lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện Bạch Thông đang tập trung xây dựng xã Quang Thuận trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Xem tiếp


Cùng với việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng thôn nông thôn mới.

Xem tiếp


Ngày 22/8/2019, huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chuong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Xem tiếp


Những năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã có những thay đổi đáng kể, trong đó cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng ngày càng xanh - sạch - đẹp, nhất là ý thức của người dân ngày một được nâng lên, nhờ đó, đường làng, ngõ xóm được nâng cấp; vườn, hàng rào được cải tạo, hiện tượng vứt rác thải bừa bãi dần hạn chế…

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Xem tiếp


Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, các xã đạt tiêu chí số 04 về điện phải đạt 02 yêu cầu: Hệ thống điện đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥ 95%.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In