Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: Năm 2019 phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 26/07/2019 09:39:34 )

Tính đến hết năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 23 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí số 17, lũy kế có 36/110 xã đạt tiêu chí.

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm khi đạt các yêu cầu: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định ≥90% (≥50% nước sạch); 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động) ≥70%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường ≥60%; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đường làng, ngõ xóm được nhiều khu dân cư giữ gìn sạch sẽ

Để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã đã tích cực triển khai đến từng thôn, hộ gia đình. Do đó, trong thời gian qua, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở các xã đã có sự chuyển biến tích cực. Đa số các xã triển khai đến các hộ thực hiện cải tạo, chỉnh trang hàng rào. Công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang cỏ dại được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều khu dân cư. Việc mai táng người chết đều được thực hiện phù hợp với tín ngưỡng và phong tục tập quán của địa phương. Rác thải được thu gom và xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp, một số xã đã xây dựng lò đốt rác mini. Công trình nhà tiêu, nhà tắm và chuồng tại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh bước đầu đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cơ bản tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, tại các địa phương vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh danh chưa đạt tiêu chuẩn về môi trường, còn nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình, hợp tác xã không có đủ kinh phí để đầu tư xây dựng hầm bioga nên nước thải chăn nuôi được xả trực tiếp ra môi trường; nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình hầu hết chưa được thu gom, xử lý; việc thu gom, xử lý rác thải tại các xã còn gặp nhiều khó khăn do không có nguồn kinh phí, thiếu nhân lực, chưa có phương tiện chuyên dụng để thu gom rác thải…

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh mới có 23 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (chiếm 20,9%). Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 thôn đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung đã cam kết và đăng ký phấn đấu hoàn thành tiêu chí cần ít kinh phí năm 2019. Phấn đấu có thêm 13 xã đạt tiêu chí số 17, lũy kế có 36/110 xã đạt tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và quản lý, khai thác, bảo vệ tốt công trình cấp nước tập trung; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng điểm thu gom rác thải…./.

Hương Dịu
Sign In