Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông: Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 09:54:45 )

Tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chương trình xây dựng NTM) giai đoạn 2011 - 2020, huyện Bạch Thông đã có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Bạch Thông thực hiện Chương trình xây dựng NTM với 16 xã. Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình, ngay sau khi tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo, huyện Bạch Thông đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cấp ủy các cấp đã ban hành Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện. Hệ thống tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình từ huyện đến xã, thôn được thành lập theo hướng dẫn của tỉnh và Trung ương.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, huyện Bạch Thông đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 391 cuộc tuyên truyền với trên 31.300 lượt người tham gia. Ngoài ra, huyện còn cấp phát 68 sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM, 150 tờ rơi về thực hiện xây dựng NTM để tuyên truyền đến cấp thôn.

Hơn 78% đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, xây dựng NTM đã trở thành phong trào trên tất cả các xã trong huyện. Nhờ có sự dân chủ bàn bạc tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nên khi công bố quy hoạch cũng như việc tổ chức thực hiện được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Người dân các địa phương cũng đã tích cực đóng góp được 33 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất để nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi thay. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, hơn 78% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 11/16 xã có trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng khang trang. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng với tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 54,7%, tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 95%. 98% số dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có dịch vụ viễn thông, internet; 12/16 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn hoạt động thường xuyên; 75% nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định…

Kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân khu vực nông thôn của huyện đạt 12 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2018 đã đạt 21 triệu đồng/người/năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay chỉ còn 19,76%.

Mặc dù huyện chưa có làng nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã từng bước phát triển các nghề truyền thống với các ngành chế biến bảo quản nông, lâm sản, đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng... Các loại hình sản xuất được đổi mới, phù hợp, hiệu quả hơn, toàn huyện hiện đã có 24 hợp tác xã. Đến năm 2018, toàn huyện có 03 sản phẩm OCOP được tỉnh đánh giá đạt 3 sao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc. Hiện nay, tất cả các xã đều đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT đạt trên 95%. Toàn huyện đã có 14/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2018 đã đạt 96,5%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân tích cực ủng hộ với kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa ngày càng cao; năm 2018, tỷ lệ hộ “Gia đình văn hóa” đạt 85%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa đạt 68%. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước chuyển biến rõ nét, từng bước chuyển đổi được ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường xung quanh.

10 năm qua, hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và được giữ vững.

Qua rà soát, đến tháng 7/2019, toàn huyện đã có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM: Quân Bình, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Tân Tiến; xã Phương Linh đạt 15 tiêu chí; 05 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 06 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 12,3 tiêu chí. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, huyện Bạch Thông đang là đơn vị đi đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng ở những nơi khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn khoảng cách chênh lệch khá lớn. Toàn huyện vẫn còn 06 xã đạt dưới 10 tiêu chí và đều là xã 135. Nhu cầu kinh phí xây dựng NTM của các xã rất lớn nhưng khả năng huy động nguồn lực còn hạn chế. Việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM vẫn còn chậm tiến độ do ngân sách của huyện, xã rất ít, chủ yếu chờ ngân sách cấp trên…

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Bạch Thông phấn đấu đến năm 2020 có 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 01 xã nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã.

Hương Dịu
Sign In