Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông tập trung xây dựng xã Quang Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019

(Cập nhật lúc: 28/08/2019 14:59:46 )

Năm 2017, xã Quang Thuận huyện Bạch Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, cùng với xã Kim Lư huyện Na Rì, xã Quang Thuận được tỉnh Bắc Kạn quyết định lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện Bạch Thông đang tập trung xây dựng xã Quang Thuận trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Qua rà soát, hiện nay xã Quang Thuận có 7/17 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí nâng cao, gồm: Giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, hộ nghèo, giáo dục và đào tạo, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Người dân tích cực chăm sóc vườn cây ăn quả để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập gia đình

Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, đối với tiêu chí số 1 về quy hoạch, Đề án, đồ án quy hoạch của xã sau khi được phê duyệt đưa vào triển khai thực hiện đến nay có nhiều bất cập cần được cập nhật và quy hoạch bổ sung, việc cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch chung xây dựng xã vẫn chưa thực hiện được.

Đối với tiêu chí số 4 - Trường học, xã mới chỉ có Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở chưa đạt chuẩn; hiện nay trường còn thiếu về trang thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ hoạt động của nhà trường.

Đối với tiêu chí số 5 - Cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa, xã cơ bản đã hoàn thiện các thiết chế nhà văn hóa tuy nhiên cần trang bị 01 máy chiếu, 02 quạt hơi nước để phục vụ các hoạt động chung. Các nhà văn hóa thôn hiện mới xây dựng xong chưa được trang bị bàn ghế, tăng âm loa đài và hiện chỉ có 3/12 nhà văn hóa có nhà vệ sinh.

Đối với tiêu chí số 6 - Thông tin và Truyền thông, xã chưa có phòng máy riêng đặt trạm truyền thanh, hệ thống loa hiện nay đã xuống cấp với 10/15 cụm loa hỏng không sử dụng được.

Đối với tiêu chí số 8 - Thu nhập, tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 33 triệu.

Đối với tiêu chí số 10 - Lao động có việc làm. Hiện nay tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động xã đã đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động làm việc thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất của xã < 30%.

Tiêu chí số 11 - Tổ chức sản xuất. Xã có 01 HTX hoạt động có hiệu quả (HTX Đại Hà) và đã có 01 sản phẩm OCOP được chứng nhận năm 2018. Tuy nhiên, việc thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã (cam, quýt) hiện nay vẫn chưa thực hiện được. Xã chưa có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất hữu cơ.

Tiêu chí số 14 - Văn hóa. Năm 2018, xã có 9/12 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa (75%) và 417/505 hộ đạt Gia đình văn hóa (82,57%). Xã chưa xây dựng được mô hình hoạt động có hiệu quả về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút nhiều người dân tham gia.

Tiêu chí số 15 - Môi trường. Xã vẫn còn hiện tượng xả nước thải, chất thải đúng quy định; chưa có mô hình phân loại rác tại nguồn; lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom xử lý còn thấp; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa đáp ứng đủ theo các yêu cầu của tiêu chí.

Tiêu chí số 17 - Quốc phòng và an ninh. Việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân xã chưa đạt.

Đồng chí Hà Thiêm Doanh - Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: Năm nay xã được phân bổ 1.572 triệu đồng để tập trung vào các tiêu chí, về cơ bản địa phương đã xây dựng phương án, các giải pháp cho từng tiêu chí. Song, với thực trạng hiên nay, xã còn phải cố gắng rất nhiều, trước mắt sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi tư duy, nhận thức của người dân; tiếp đó là vận động hình thức xã hội hóa tham gia vào các tiêu chí còn thiếu, yếu. Xã đã phân công các thành viên ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa để bước vào tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Để giúp xã Quang Thuận hoàn thành các tiêu chí trên, cán đích xã nông thôn mới năm 2019, UBND huyện Bạch Thông đã phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng xã Quang Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; trong đó có lộ trình thực hiện và phân công từng cá nhân, đơn vị phụ trách, phối hợp thực hiện từng tiêu chí.

Đối với tiêu chí số 11 - Tổ chức sản xuất. Để đạt tiêu chí này, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ hợp tác, HTX thực hiện ký hợp đồng liên kết đối với sản phẩm cam, quýt của xã, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại để tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm. Tiếp tục thực hiện mô hình thâm canh, trồng mới cây cam sành theo hướng VietGAP…

Với sự nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông phấn đấu sẽ có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019./.

Hương Dịu
Sign In