Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 14:19:34 )

Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4170/UBND-KTTCKT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 08/4/2019, Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 24/4/2019, Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 24/4/2019. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các xã khẩn trương thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán dự án năm 2018 được phép kéo dài sang năm 2019 theo đúng quy định; rà soát tổng hợp số kế hoạch vốn còn dư sau khi thanh, quyết toán, đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và dự án hoàn thành năm 2019, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành ... gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán.

Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/07/2019 10:36:44)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020( 26/07/2019 10:15:36)

Bắc Kạn: Năm 2019 phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới( 26/07/2019 09:39:34)

Sở Công Thương tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới( 25/07/2019 09:51:10)

Toàn tỉnh có 48 xã đạt tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới( 22/07/2019 16:47:36)

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới( 08/07/2019 15:28:59)

UBND tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020( 08/07/2019 10:23:08)

Bắc Kạn: 89 xã đạt tiêu chí về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:46:31)

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 7 xã đạt tiêu chí trường học trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:44:37)

Bắc Kạn triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao( 03/07/2019 10:17:20)

Sign In