Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Những năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã có những thay đổi đáng kể, trong đó cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng ngày càng xanh - sạch - đẹp, nhất là ý thức của người dân ngày một được nâng lên, nhờ đó, đường làng, ngõ xóm được nâng cấp; vườn, hàng rào được cải tạo, hiện tượng vứt rác thải bừa bãi dần hạn chế…

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Xem tiếp


Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, các xã đạt tiêu chí số 04 về điện phải đạt 02 yêu cầu: Hệ thống điện đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥ 95%.

Xem tiếp


Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong tháng 8/2019, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn với thanh niên khởi nghiệp từ Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP năm 2019.

Xem tiếp


Năm 2019, xã Kim Lư huyện Na Rì và xã Quang Thuận huyện Bạch Thông được tỉnh lựa chọn là 02 xã điểm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao để từ đó đánh giá, nhân rộng cho những năm tiếp theo.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Xem tiếp


Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4170/UBND-KTTCKT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 4064/UBND-KTTCKT về việc thực hiện thôn nông thôn mới đến năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Xem tiếp


Tính đến hết năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 23 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí số 17, lũy kế có 36/110 xã đạt tiêu chí.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In