Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Bạch Thông: 15/16 xã hoàn thành tiêu chí về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:18:39 )

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, các xã đạt tiêu chí số 04 về điện phải đạt 02 yêu cầu: Hệ thống điện đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥ 95%.

Công nhân Điện lực huyện Bạch Thông kiểm tra đường dây tải điện trên địa bàn xã Tú Trĩ

Qua rà soát, huyện Bạch Thông hiện nay đã có 15/16 xã hoàn thành tiêu chí số 04 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 11 xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%, gồm: Quân Bình, Cẩm Giàng, Tân Tiến, Quang Thuận, Sỹ Bình, Cao Sơn, Lục Bình, Hà Vị, Tú Trĩ, Mỹ Thanh và Dương Phong; còn lại các xã khác: Phương Linh đạt 99,75%, Vi Hương đạt 99,8%, Vũ Muộn đạt 97,4%, Nguyên Phúc đạt 95%.

Đôn Phong là xã duy nhất của huyện Bạch Thông chưa đạt tiêu chí số 04 về điện khi chưa đáp ứng được cả 02 yêu cầu của tiêu chí. Trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn của xã chỉ đạt 70%. Hiện nay, trên địa bàn xã còn có 02 thôn Nặm Tốc và Nà Lầu chưa có điện./.

Hương Dịu
Sign In