Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 02/08/2019 09:24:54 )

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Qua đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số thành quả nhất định, chất lượng lao động khu vực nông thôn của tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Hiện nay, số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) của tỉnh là 249.192 người/tổng dân số là 313.905 người, chiếm khoảng 80% dân số toàn tỉnh; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2018 đạt 40% , mục tiêu đến năm 2020 là 45%.

Kết quả cụ thể sau 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

Giai đoạn 2010 – 2015: Tổ chức đào tạo được 19.934 lao động nông thôn, trong đó 6.174 người học nghề trình độ sơ cấp, 13.769 người học nghề dưới 3 tháng.

Giai đoạn 2016 – 2018: Tổ chức đào tạo được 5.552 lao động nông thôn, trong đó 812 người học nghề trình độ sơ cấp, 4.740 người học nghề dưới 3 tháng.

Năm 2019, tổ chức đào tạo cho 2.785 người, trong đó 270 người học nghề trình độ sơ cấp, 2.515 người học nghề dưới 3 tháng; 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở đang tổ chức đào tạo cho 750 người. Dự kiến năm 2020 tổ chức đào tạo cho 3.000 người.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019( 01/08/2019 14:19:34)

Xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/07/2019 10:36:44)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020( 26/07/2019 10:15:36)

Bắc Kạn: Năm 2019 phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới( 26/07/2019 09:39:34)

Sở Công Thương tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới( 25/07/2019 09:51:10)

Toàn tỉnh có 48 xã đạt tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới( 22/07/2019 16:47:36)

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới( 08/07/2019 15:28:59)

UBND tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020( 08/07/2019 10:23:08)

Bắc Kạn: 89 xã đạt tiêu chí về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:46:31)

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 7 xã đạt tiêu chí trường học trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:44:37)

Sign In