Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kim Lư xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:09:26 )

Năm 2019, xã Kim Lư huyện Na Rì và xã Quang Thuận huyện Bạch Thông được tỉnh lựa chọn là 02 xã điểm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao để từ đó đánh giá, nhân rộng cho những năm tiếp theo.

Xã Kim Lư cần xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đối với các sản phẩm chủ lực

Để đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Kim Lư tiếp tục dành nguồn lực và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả, chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và mức sống người dân.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Du - Chủ tịch UBND xã Kim Lư: Để hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay, xã xác định rõ các tiêu chí trọng tâm, tập trung vào nhóm tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, môi trường... Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Qua rà soát Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Bắc Kạn, xã Kim Lư hiện có 15/17 tiêu chí đã đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh. Như vậy, còn 02 tiêu chí mà xã cần phải cố gắng trong năm nay là tiêu chí về thông tin truyền thông và tổ chức sản xuất.

Về thông tin và truyền thông, xã đạt chuẩn tiêu chí này khi có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn hoạt động hiệu quả, hiện nay, đài truyền thanh và hệ thống loa đã đến được 10/13 thôn, đạt tỷ lệ 76,92%. Về tổ chức sản xuất, xã chưa đạt chỉ tiêu thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn thực phẩm gắn với phát triển dịch vụ, du lịch. Hiện nay, xã đang tiếp tục xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đối với các sản phẩm như bún, phở, chè, cam, quýt và một số cây ăn quả. Ngoài ra để đạt được tiêu chí này, xã cần có ít nhất 01 sản phẩm OCOP được chứng nhận, hiện xã vẫn đang xây dựng sản phẩm trình công nhận. Xã còn chưa đạt tiêu chí tổ chức xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất hữu cơ.

Do yêu cầu của Bộ tiêu chí nâng cao nên những tiêu chí của xã đã đạt vẫn còn khá non so với yêu cầu. Xã đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm củng cố, hoàn thiện các chỉ tiêu còn thấp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước đạt chuẩn nâng cao. Trong đó, quản lý tốt quy hoạch theo quy định, rà soát, bổ sung khi cần thay đổi cho phù hợp với thực tế phát triển; huy động mọi nguồn lực xã hội để cứng hóa các tuyến đường đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 11/9/2018; hoàn thiện các tuyến mương, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ để tăng diện tích tưới. Duy trì phổ cập của 3 cấp học; đầu tư bổ sung các thiết chế văn hóa. Đặc biệt tiếp tục vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở đạt chuẩn, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp; phát huy và duy trì hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP được chứng nhận và ứng dụng khoa học công nghệ cao, phát huy hết tiềm năng, lợi thế để nâng cao thu nhập cho người dân địa phương…

Thời gian tới để đưa Kim Lư trở thành xã đầu tiên của huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự nhận thức, thay đổi cách nghĩ cách làm của người dân để đạt được kết quả tốt nhất./.

Thu Trang

Tin bài mới:


Kết quả 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới( 02/08/2019 09:24:54)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019( 01/08/2019 14:19:34)

Xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/07/2019 10:36:44)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020( 26/07/2019 10:15:36)

Bắc Kạn: Năm 2019 phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới( 26/07/2019 09:39:34)

Sở Công Thương tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới( 25/07/2019 09:51:10)

Toàn tỉnh có 48 xã đạt tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới( 22/07/2019 16:47:36)

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới( 08/07/2019 15:28:59)

UBND tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020( 08/07/2019 10:23:08)

Bắc Kạn: 89 xã đạt tiêu chí về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:46:31)

Sign In