Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm tập trung hoàn thành các tiêu chí cho 02 xã về đích nông thôn mới năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/04/2019 15:29:01 )

Năm 2019, huyện Pác Nặm tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cho 02 xã Giáo Hiệu và Bộc Bố về đích nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu đề ra, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ 02 địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Năm 2019, huyện Pác Nặm tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân như giao thông, thủy lợi… cho 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu

Xã Bộc Bố và xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm đã được UBND tỉnh phê theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 nhưng kết thúc năm 2018 cả hai xã đều chưa đạt. Đến thời điểm hiện tai, xã Bộc Bố hoàn thành 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, còn 05 tiêu chí chưa hoàn thành, bao gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Giáo Hiệu còn 08 tiêu chí chưa hoàn thành, đó là: Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Để giúp đỡ 02 địa phương hoàn thành các tiêu chí, ngay từ đầu năm, huyện Pác Nặm đã phê duyệt Kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 của các xã Bộc Bố và Giáo Hiệu. Theo đó, UBND huyện yêu cầu 02 địa phương, cũng như các ngành, đoàn thể của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản, chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng nội dung phát trên sóng truyền thanh xã, tập trung tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giới thiệu những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới của địa phương lân cận; biểu dương gương điển hình về xây dựng nông thôn mới...

Hiện các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đang tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu bê tông hóa một số tuyến đường liên thôn đi lại khó khăn; tích cực vận động nguồn xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, sửa chữa và mở rộng sân chơi thể thao thôn, các công trình phụ của trường học, các công trình phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của nhân dân như giao thông, thủy lợi…; đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động cải tạo vườn tạp, nhà cửa, công trình vệ sinh gia đình, đoàn kết thôn xóm…

Xác định nâng cao thu nhập của người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo là mục tiêu lớn nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong năm 2019, Pác Nặm tiếp tục tập trung nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình trồng trọt và chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao… Cụ thể, tại xã Bộc Bố tập trung xây dựng 05 mô hình: Trồng sắn với quy mô 02ha, trồng cây khoai môn có diện tích 3,88ha, trồng rau an toàn 10ha, trồng mậm sớm 10ha và chăn nuôi lợn đen với quy mô thực hiện 50 hộ tham gia; triển khai 07 dự án: Vỗ béo trâu bò, chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi trâu bò và dê sinh sản, nuôi cá, nuôi gà thịt, trồng rau bò khai; vận động người dân khai thác khoảng 250ha rừng trồng mỡ, keo, xoan… đã đến tuổi khai thác.

Đối với xã Giáo Hiệu, tập trung xây dựng Dự án chăn nuôi gà ta với quy mô 50 hộ gia đình tham gia; Dự án trồng khoai môn với diện tích thực hiện 1,75ha; Dự án chăn nuôi lợn thịt bản địa tại 45 hộ gia đình và Mô hình vỗ béo trâu bò tại 60 hộ dân; vận động nhân dân khai thác khoảng 05ha rừng trồng đến tuổi khai thác; khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình sản xuất, xuất khẩu lao động trong và ngoài nước để góp phần tăng thêm thu nhập…

Với những giải pháp thiết thực đã đề ra, cùng với sự quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, hy vọng 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu của huyện Pác Nặm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019./.

Năm 2019, ngoài 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu phấn đấu về đích nông thôn mới, huyện Pác Nặm phấn đấu các xã còn lại mỗi xã hoàn thành thêm tối thiểu 02 tiêu chí trong năm, đồng thời thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, các chuỗi giá trị và chuỗi giá trị mới, nâng dần mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của các xã.

Thu Cúc
Sign In