Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổ chức Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:11:55 )

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong tháng 8/2019, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn với thanh niên khởi nghiệp từ Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP năm 2019.

Đoàn viên thanh niên đang là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương

         Đối tượng tham gia vào các đội thi là đoàn viênthanh niên không hưởng lương của các xã: Cụm 1 gồm Tân Tiến, Phương Linh, Tú Trĩ, Vi Hương huyện Bạch Thông; Cụm 2 Hà Hiệu, Chu Hương, Mỹ Phương, Yến Dương huyện Ba Bể; Cụm 3 Thanh Bình, Như Cố, Quảng Chu, Yên Đĩnh huyện Chợ Mới; Cụm 4 Cường Lợi, Vũ Loan, Văn Học, Lương Hạ huyện Na Rì. Mỗi xã trong cụm thành lập 1 đội thi, mỗi đội tham gia 03 phần thi: Quê hương tôi, tìm hiểu kiến thức và câu chuyện nông thôn.

Thông qua hội thi nhằm khơi dậy tiềm năng, ý tưởng sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án OCOP; khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Tăng cường giao lưu, đối thoại và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, tham gia Đề án OCOP; giúp đoàn viên thanh niên nắm bắt được những cơ hội và chính sách hỗ trợ đối với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp từ OCOP, tiếp cận và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường; tích cực tham gia thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập./.

Thu Trang
Sign In