PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lực lượng Công an tận tình hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân
tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông

Nghiêm túc học tập các chuyên đề

Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức học tập chuyên đề nghiêm túc trong toàn Đảng bộ bằng những hình thức phù hợp.

Năm 2017 và 2018, tỉnh mời báo cáo viên Trung ương triển khai chuyên đề toàn khóa và theo từng năm tại Đảng bộ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân theo dõi, học tập.

Năm 2019 và 2020, học tập bằng hình thức trực tuyến từ trung ương đến các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Riêng Thành ủy Bắc Kạn triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên các xã, phường. Sau học tập bằng hình thức trực tuyến, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức các lớp học tập trung cho toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu và học tập chuyên đề.

Kết quả, hằng năm có trên 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang tham gia học tập các chuyên đề. Số còn lại học tập qua sinh hoạt chi bộ, tự nghiên cứu tài liệu do cơ quan, chi bộ cung cấp.

Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và cơ bản đúng kế hoạch. Thông qua việc học tập đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, từ đó có sự đổi mới tác phong, lề lối làm việc, giải quyết công việc tuân thủ nguyên tắc, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề từng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm của tập thể, cá nhân, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị đảm bảo thống nhất, thường xuyên và đạt chất lượng, hiệu quả.

Nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện kế hoạch làm theo Bác

Hằng năm, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Kế hoạch làm theo Bác theo nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, quan tâm xác định rõ nội dung đột phá, chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, địa phương để thực hiện. Một số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch làm theo Bác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, thực hiện có nền nếp.

Nhờ triển khai thực hiện tốt kế hoạch làm theo Bác, các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị từng bước được giải quyết. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn tại nhiều năm và những vấn đề mới phát sinh tại địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định dư luận xã hội và tạo niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan chủ yếu đến một số lĩnh vực như: Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của một số dự án còn thấp; quản lý rừng, khoáng sản, lâm sản, đất đai và đô thị; quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; kỷ cương, kỷ luật lao động; việc tiếp nhận, điều chuyển công chức, viên chức trên địa bàn… Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ; đạo đức công vụ được thực hiện tốt; chỉ số cải cách hành chính được nâng lên; công tác bộ máy, cán bộ được tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) giúp đỡ hội viên
có hoàn cảnh khó khăn cấy lúa vụ Xuân 2021

Việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được quan tâm. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân được các cấp ủy, chính quyền chủ động và thường xuyên tổ chức để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và những kiến nghị xác đáng của Nhân dân. Từ đó, có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở, giúp giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng, tránh để khiếu kiện kéo dài, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy viên các cấp chủ động xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), khắc phục tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương được phụ trách, theo dõi, quản lý, đồng thời đặc biệt quan tâm việc tự soi, tự sửa, kiểm điểm trước tập thể những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Còn đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch làm theo Bác và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện trong tháng 3 hằng năm. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra theo từng năm, vấn đề phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ…

Việc đăng ký làm theo Bác của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đã góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp trên địa bàn. Các chi, đảng bộ đã chủ động kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện làm theo Bác của từng cá nhân trong các cuộc họp chi bộ. Định kỳ sáu tháng, cuối năm, nhiều cấp ủy đã quan tâm đánh giá mức độ, hiệu quả làm theo của từng cá nhân để làm cơ sở xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng trong toàn xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như: Mô hình “Bữa cơm tình thương” của Công an thành phố Bắc Kạn; mô hình “Gây quỹ giúp đỡ Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Hũ gạo tiết kiệm tặng cho hội viên nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể; mô hình “Tiếng mõ an ninh” của Công an huyện Bạch Thông; Mô hình “Hũ gạo tình thương” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm; Mô hình “Ống tiền tiết kiệm” của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong thực hiện việc làm tốt theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương./.

Hương Lan