Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố thông tin Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn từ năm 2016 - 2019

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 16:43:49 )

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn công bố các thông tin từ năm 2016 đến năm 2019, cụ thể như sau:

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn (Xem tại đây).

Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm (2016, 2017, 2018) và ước thực hiện năm 2019 (Xem tại đây).

Báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2019 (Xem tại đây).

Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2016 (Xem tại đây).

Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 (Xem tại đây).

Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2018 (Xem tại đây).

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2018 (Xem tại đây).

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng năm 2019 (Xem tại đây).

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn năm 2018 (Xem tại đây).

Phụ lục Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 (Xem tại đây)./.

Hương Lan
Sign In