Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn công bố các thông tin từ năm 2016 đến năm 2019

Xem tiếp


Thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn công bố thông tin năm 2019

Xem tiếp


Thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn công bố thông tin năm 2018

Xem tiếp


Thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn công bố thông tin năm 2017

Xem tiếp


Thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn công bố thông tin năm 2016

Xem tiếp


Thực hiện công bố thông tin kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp theo quy định, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn công khai thông tin Kế hoạch, báo cáo tài chính năm 2018

Xem tiếp


Thực hiện công bố thông tin kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp theo quy định, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn công bố thông tin Kế hoạch, báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

Xem tiếp


Thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính của Doanh nghiệp theo quy định, Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn công khai thông tin báo cáo tài chính năm 2016 - 2017

Xem tiếp


Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải công khai quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn năm 2018.

Xem tiếp


Thực hiện quy định về công khai thông tin tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử đăng tải công khai Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Xem tiếp

12
Sign In