Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

105 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên

(Cập nhật lúc: 23/12/2019 16:30:24 )

Ngày 20/12/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020 đã chủ trì họp thống nhất thông qua kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2019.

Quang cảnh buổi họp

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, 8/8 huyện, thành phố đã hoàn thành việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và đăng ký tổng số 96 sản phẩm tham gia đánh giá cấp tỉnh, trong đó có 15 sản phẩm nâng cấp, 81 sản phẩm mới. Từ 25/11 đến 10/12/2019, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tiến hành chấm điểm và phân hạng sản phẩm.

Căn cứ kết quả chấm điểm đợt 1, tại cuộc họp, sau khi trao đổi, đánh giá lại toàn bộ quá trình chấm điểm và các điều kiện phân hạng, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thống nhất: Đối với sản phẩm đăng ký nâng hạng từ 3 lên 4 sao, qua đánh giá giữ nguyên hạng 3 sao đối với 09 sản phẩm đăng ký; sản phẩm 3 sao đăng ký lên 5 sao, thống nhất có 02 sản phẩm đăng ký đạt 4 sao; sản phẩm 4 sao đăng ký lên 5 sao, kết quả giữ nguyên 3 sản phẩm đăng ký hạng 4 sao. Đối với 81 sản phẩm mới đăng ký có 67 sản phẩm đạt 3 sao, 01 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 2 sao và 09 sản phẩm chưa đủ điều kiện và để lại đợt 2 đánh giá, phân hạng…

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Kạn đã có 105 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 68 sản phẩm mới năm 2019 và 37 sản phẩm năm 2018; có 08 sản phẩm đạt 4 sao và 97 sản phẩm đạt 3 sao.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh chỉ đạo: Văn Phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Hội nghị công bố và cấp sao các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2019 vào tháng 01/2020; các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện để các cơ sở có sản phẩm OCOP mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tiếp tục lựa chọn để phát triển ít nhất 01 sản phẩm OCOP trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh Bắc Kạn và đạt phân hạng sản phẩm chất lượng 5 sao vào năm 2020./.

Thu Cúc
Sign In