Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn thực hiện các giải pháp hướng đến đồng bộ các yếu tố thị trường

(Cập nhật lúc: 22/11/2019 08:30:56 )

Ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp; duy trì ổn định thị trường hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý; tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn… là những giải pháp tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai nhằm hướng đến đồng bộ các yếu tố thị trường.

Đầu tiên, để thực hiện đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, Bắc Kạn đã ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường, đồng thời phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế của tỉnh phát triển và đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể như: Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 8/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương những năm trở lại đây được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh (Ảnh: Các gian hàng trưng bày sản phẩm của Bắc Kạn tại “Tuần lễ giới thiệu hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tổ chức tại Siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội)

Cùng với đó, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương chú trọng lồng ghép việc thực thi các Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về phát triển nền kinh tế thị trường vào các kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Theo đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ngày càng được chú trọng đến với khách du lịch trong nước và quốc tế thông qua các tổ chức và các doanh nghiệp lữ hành, thông qua các hội thảo, hội nghị, hội chợ du lịch; công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương được đẩy mạnh. Hoạt động khuyến công được triển khai đúng hướng, đúng kế hoạch, đã thu hút được các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến những sản phẩm thế mạnh tại địa phương.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được triển khai một cách đồng bộ; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công tác bình ổn thị trường, chống bán phá giá được tăng cường; việc kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp luôn được duy trì... Qua đó, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Hợp tác xã Tân Thành là một trong những hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng Mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa từ nguồn kinh phí của tỉnh

Các cơ chế, chính sách về tiền tệ, cải tiến các quy trình, thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng được triển khai kịp thời để mọi thành phần kinh tế dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn. Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn đến 30/9/2019 đạt 7.513 tỷ đồng, tăng 107% so với 31/12/2014. Các chi nhánh ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế, từ nguồn cân đối của ngân hàng cấp trên, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, từ nguồn ủy thác của địa phương, từ nguồn ngân sách trung ương. Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 30/9/2019 đạt 9.048 tỷ đồng, tăng 34% so với 31/12/2014. Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng hàng năm; bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vốn tín dụng đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp hiệu quả; cho vay đồng tài trợ, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các chi nhánh tổ chức tín dụng tích cực đổi mới tác phong giao dịch, phương pháp làm việc, chủ động tiếp cận với khách hàng; tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật…

Trước yêu cầu hội nhập kinh tế ngày càng cao và sâu rộng nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế của tỉnh Bắc Kạn vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tiếp theo, để phát triển kinh tế thị trường, Bắc Kạn tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch; phát triển thương mại điện tử để tăng cường khả năng giao dịch, tìm kiếm, mở rộng thị trường; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh hiệu quả…/.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn( 19/11/2019 16:30:20)

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn( 19/11/2019 16:21:14)

Phê duyệt Phương án - Dự toán di chuyển hệ thống điện các tiểu dự án đại diện thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn( 19/11/2019 16:03:53)

Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng( 15/11/2019 15:10:06)

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển( 15/11/2019 15:06:18)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:57:33)

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:56:50)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:54:57)

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:53:33)

Sign In