Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong năm 2020

(Cập nhật lúc: 18/02/2020 16:41:21 )

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục việc đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ngành, địa phương. Đây được xác định là cuộc thi đua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các đơn vị trên toàn tỉnh.   

Theo Bảng xếp hạng DDCI tỉnh Bắc Kạn năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (Ảnh: Giao dịch tại Phòng Công chứng số 1 – Sở Tư pháp)

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành (DDCI) dựa trên quan điểm nền tảng là doanh nghiệp kỳ vọng như thế nào đối với chính quyền (cụ thể là chính quyền cấp huyện và sở, ngành) hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh và huyện. Tại tỉnh Bắc Kạn, DDCI đã được triển khai từ năm 2018 và trở thành công cụ quan trọng cho công tác điều hành của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời là một kênh thông tin quan trọng và khách quan, giúp các doanh nghiệp phản ánh, đánh giá về công tác điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, khách quan về những việc làm được, cũng như những việc còn hạn chế. Kết quả DDCI mỗi năm đã tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương, đơn vị khi so sánh điểm chỉ số để làm động lực phát triển. Điều này tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành, tạo động lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ. Qua đó giúp các địa phương, đơn vị năng động hơn, tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn trong việc xây dựng bộ máy điều hành, để việc vận hành hệ thống quản lý nhà nước ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Kạn nhận thức rất rõ, nếu chậm đổi mới, chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Các cấp, các ngành và địa phương xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh phải thay đổi từ tư duy đến cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư đến chính sách. Người đứng đầu tỉnh, ngành, địa phương phải luôn coi hiệu quả của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh và giải quyết triệt để những vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ngành và huyện, thành phố nhằm mục tiêu tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các Sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ số DDCI, năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Căn cứ kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số DDCI năm 2019, có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các chỉ số còn thấp của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động và ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp.../.

Năm 2019, nhìn chung Chỉ số DDCI của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có sự cải thiện hơn về điểm số so với năm 2018. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp đối với 34 đơn vị, bao gồm 26 sở, ban, ngành và 08 huyện, thành phố thì có có 05 đơn vị giữ nguyên vị trí xếp hạng; 16 đơn vị có vị trí xếp hạng tăng; 13 đơn vị có vị trí xếp hạng giảm. Kết quả này phản ánh những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các đơn vị đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong số 34 đơn vị vẫn còn 07 đơn vị có điểm số thấp dưới 60 điểm, xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Thu Cúc
Sign In