Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 19/11/2019 16:21:14 )

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Địa điểm thực hiện: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp và kéo dài tuổi thọ cho công trình, tiết kiệm vốn đầu tư công cho nhà nước. Từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất của Trụ sở Tỉnh ủy, Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, nhà công vụ, nhà cảnh vệ, nhà khách tỉnh và các hạng mục phụ trợ; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quy mô đầu tư (Công trình cải tạo, sửa chữa): Nhà trụ sở làm việc Tỉnh ủy 03 tầng; nhà công vụ 02 tầng; nhà công vụ 02 tầng (N6+N8); nhà cảnh vệ 02 tầng (N5); nhà trụ sở các Ban xây dựng Đảng 04 tầng; nhà khách 03 tầng; hàng rào.

Dự án thuộc nhóm C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; lựa chọn phương án đầu tư theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt Phương án - Dự toán di chuyển hệ thống điện các tiểu dự án đại diện thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn( 19/11/2019 16:03:53)

Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng( 15/11/2019 15:10:06)

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển( 15/11/2019 15:06:18)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:57:33)

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:56:50)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:54:57)

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:53:33)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 14/11/2019 15:51:07)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:49:26)

Sign In