Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/11/2019 15:48:49 )

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ba Bể giai đoạn 2019-2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo điều kiện dạy và học cho nhà trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp.

Dự án thuộc nhóm: C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choỦy ban nhân dân huyện Ba Bể quyết định đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầuỦy ban nhân dânhuyện Ba Bể có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In