Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/11/2019 15:56:50 )

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ba Bể giai đoạn 2019-2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Địa Linh, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi về đời sống và sản xuất cho nhân dân thuộc các thôn Nà Lìn, xã Địa Linh và thôn Pàn Han, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể. Góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thông thương hàng hóa giữa các thôn và các xã lân cận nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục hướng tới mục tiêu ổn định, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Dự án thuộc nhóm: C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể quyết định đầu tư dự án đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:54:57)

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:53:33)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 14/11/2019 15:51:07)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:49:26)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:48:49)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:48:10)

Chủ trương đầu tư công trình đường Mỏ Đá (xã Thượng Giáo) - Pác Châm (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:46:05)

Chủ trương đầu tư công trình đường vào khu sản xuất Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:45:22)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Nà Mằm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:44:34)

Sign In