Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/11/2019 15:53:33 )

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Danh mục dự án gồm:

Xây kè chống sói lở thôn Nà Giáo (đoạn bên dưới chân cầu Ta Rịa, phần hạ lưu của cầu); xây dựng đường tràn suối Tềnh Cạu thôn Nà Khu; đổ bê tông đường trục xã (đoạn từ nhà ông Trường lên đến đỉnh Cạm Pụt) xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; xây cổng và tường rào khuôn viên Nhà Văn hoá xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Sơn, xã Yên Cư, xã Yên Hân và xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Việc hỗ trợ đầu tư các công trình đường giao thông, kè chống xói lở, cổng và tường rào nhà văn hoá sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; bảo vệ cánh đồng sản xuất; hoàn thiện cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn các xã: Tân Sơn, Yên Cư, Yên Hân, Bình Văn; đáp ứng nhu cầu đi lại của dân trên địa bàn, bảo vệ cánh đồng sản xuất, thông thương buôn bán, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông và cơ sở vật chất văn hoá của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới.

Dự án thuộc nhóm C. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2019-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung khác theo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 14/11/2019 15:51:07)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:49:26)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:48:49)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:48:10)

Chủ trương đầu tư công trình đường Mỏ Đá (xã Thượng Giáo) - Pác Châm (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:46:05)

Chủ trương đầu tư công trình đường vào khu sản xuất Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:45:22)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Nà Mằm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:44:34)

Chủ trương đầu tư công trình Cầu Pác Châm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 12/11/2019 16:40:43)

Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH sản xuất bê tông Bắc Kạn( 11/11/2019 10:41:00)

Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn( 06/11/2019 15:31:31)

Sign In