Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 15:10:06 )

Với nhiều giải pháp đồng bộ, giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh Bắc Kạn luôn duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ ngày càng tăng…

Giai đoạn 2016 - 2019, cơ cấu lực lượng lao động trong khu vực phi nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn tăng dần qua các năm

Giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Bắc Kạn đạt 6,37%/năm; dự kiến 4 năm 2016 - 2019 đạt 6,47%/năm, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản dự kiến tăng bình quân 1,9%/năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,1%/năm (công nghiệp tăng 12%/năm, xây dựng tăng 6,1%/năm) và khu vực dịch vụ tăng bình quân 8,4%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 2018 đạt 9.962 tỷ đồng, tăng 1,27 lần so với năm 2015, dự ước đến hết năm 2019 đạt trên 10.790 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 31,8 triệu đồng/người, tăng 1,5 lần so với năm 2015 (tăng 10,7 triệu đồng so với năm 2015), dự ước hết năm 2019 đạt 34,3 triệu đồng/người.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh cơ bản chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp. Hết năm 2018, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,36%, giảm 4,0% so với năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 15,35%, tăng 0,78% so với năm 2015; khu vực dịch vụ chiếm 51,33%, tăng 2,47% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, cơ cấu của các thành phần kinh tế trong GRDP cũng có sự chuyển dịch đáng kể. Năm 2015, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 29,05%, kinh tế tập thể chiếm 0,16%, kinh tế tư nhân chiếm 12,13%; khu vực cá thể chiếm 56,38%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 0,08%. Đến năm 2018, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 32,2%, kinh tế tập thể chiếm 0,1%, kinh tế tư nhân chiếm 12,6%; khu vực cá thể chiếm 52,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2,4%.

Cơ cấu lực lượng lao động của tỉnh đã có những chuyển dịch tích cực, lao động trong khu vực phi nông nghiệp tăng dần, lực lượng lao động trong khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh giảm dần nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, trên 70% lực lượng lao động của tỉnh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, năng suất lao động khu vực nông nghiệp (theo giá trị gia tăng) cũng tăng đều qua các năm, năm 2015 năng suất bình quân một lao động đạt 17 triệu đồng/năm, năm 2019 đạt 19 triệu đồng/năm; năng suất lao động ngành công nghiệp (theo giá trị gia tăng) tăng từ 43,2 triệu đồng/năm 2015 lên gần 55 triệu đồng/năm 2019; năng suất lao động khu vực dịch vụ tăng cao (theo giá trị gia tăng) tăng từ 95 triệu đồng/năm 2015 lên 110 triệu đồng/năm 2019.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, tốc độ và chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bắc Kạn chưa như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vì vậy, tỉnh Bắc Kạn vẫn đang tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mũi nhọn. Theo đó, trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tỉnh nỗ lực hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035; tập trung hỗ trợ nâng cao tỷ lệ cơ giới vào sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập…

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh xác định tập trung phát triển, nâng cao giá trị của ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản, phát triển một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, có khả năng xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm; phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản gắn với chế biến sâu, từng bước phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao; phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa; đổi mới mô hình thu hút đầu tư, phát triển lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ cao, xây dựng chính sách khuyến khích ưu tiên phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh; tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế như: Miến dong, chè,… tổ chức liên kết thành chuỗi giá trị sản phẩm; quan tâm, phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp theo hướng làng nghề, làng nghề truyền thống.

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế, đồng thời tổ chức liên kết thành chuỗi giá trị sản phẩm (Ảnh: Sản xuất miến tại Hợp tác xã sản xuất miến dong Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rỳ)

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ theo quy hoạch; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm; nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa đáp ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; xây dựng hệ thống dịch vụ phân phối hàng hóa, cung ứng theo chuỗi, liên kết chặt chẽ trong quá trình kinh doanh; hỗ trợ xây dựng một số sản phẩm nông sản chủ yếu của tỉnh làm sản phẩm chủ lực, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác để tham gia vào mạng lưới bán lẻ hiện đại và phục vụ xuất khẩu.

Trong lĩnh vực du lịch, phát triển du lịch Bắc Kạn phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch của cả nước, phù hợp với định hướng phát triển du lịch vùng, gắn với việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử; gắn với lợi ích cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực; mở rộng hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước…/.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển( 15/11/2019 15:06:18)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:57:33)

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:56:50)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:54:57)

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:53:33)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 14/11/2019 15:51:07)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:49:26)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:48:49)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:48:10)

Sign In