Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 08:51:31 )

“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp” - đây là một trong những giải pháp chính được tỉnh Bắc Kạn đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong giai đoạn tiếp theo.

90% cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng

Những năm qua, Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi, điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến địa phương đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. Đặc biệt, trong năm 2019, Trung tâm hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, qua đó giảm tối đa thời gian doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát năm 2017 của các Sở, ban, ngành và địa phương thì hơn 50% người dân đánh giá hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết TTHC đối với 04 TTHC được khảo sát. Năm 2018, qua điều tra, tổng hợp, phân tích, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi là Chỉ số SIPAS) của tỉnh Bắc Kạn đạt 80,3%, cao hơn so với lần khảo sát của năm 2015 là 66,82%. Điều đó khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền của Bắc Kạn thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được người dân và tổ chức ghi nhận.

Tuy nhiên, qua đánh giá của doanh nghiệp, hiện nay, mặc dù thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát đơn giản hóa nhưng sự tồn tại của các giấy phép con, điều kiện kinh doanh vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thời gian khởi sự của doanh nghiệp; 24% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá về môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Kạn cho rằng việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng; 33% số doanh nghiệp mất nhiều thời gian (hơn 10% quỹ thời gian) để tìm hiểu các quy định của nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; vẫn còn doanh nghiệp phản ánh bị nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính của nhà nước; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả…

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian tới, Bắc Kạn xác định: Tập trung rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; vận hành hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; khắc phục tình trạng người dân và doanh nghiệp vẫn phải đi qua nhiều phòng, ban, mất nhiều thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với đó là rà soát, sắp xếp lại vị trí của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với chuyên môn; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, sự quan tâm hợp tác của nhà đầu tư là thước đo cải cách và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Hiện đại hoá công tác hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời xác lập được chế độ trách nhiệm cụ thể trong từng bước công việc…/.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Bắc Kạn đã thu hút được 56 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 6.624 tỷ đồng, cụ thể: Năm 2016 có 12 dự án, tổng vốn đăng ký 538 tỷ đồng; năm 2017 có 21 dự án, với tổng vốn đăng ký 1.170 tỷ đồng; năm 2018 là 19 dự án, tổng vốn đăng ký 4.460 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 105 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, với tổng vốn đăng ký 8.031 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 810,5 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là các dự án khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng, khu dân cư...

Thu Cúc
Sign In