Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hiện đại hóa nền hành chính để kiến tạo, phục vụ nhân dân

(Cập nhật lúc: 05/12/2019 16:01:44 )

Những năm trở lại đây, tỉnh Bắc Kạn đã mạnh dạn triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, tạo bước phát triển đột phá trong xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh, Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và Bộ Thông tin - Truyền thông bấm nút khai trương Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP

Từng bước xây dựng nền chính quyền điện tử

Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi, làm thay đổi cơ bản nhiều nền tảng phát triển của đời sống xã hội. Để thích ứng, bắt kịp xu thế, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng internet.

Theo đó, ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 1.0; tiếp theo là Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 12/09/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2019… Nhờ vậy, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đến nay so với năm 2015 đã có những thay đổi đáng kể. Bắc Kạn đã triển khai kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến hầu hết cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, sử dụng cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; ở cấp tỉnh, nhiều cơ quan tỷ lệ máy tính đã cao hơn số lượng cán bộ, công chức; ở cấp huyện, tỷ lệ này đạt 100%; tại cấp xã, đạt tỷ lệ trên 90%, tăng 60% so với năm 2015.

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp, mở rộng từng bước đảm bảo quy định để lưu trữ và quản lý triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung và một số hệ thống phần mềm chuyên ngành do các ngành triển khai. Các phần mềm dùng chung của tỉnh được nâng cấp, triển khai theo hướng tập trung, không còn phân tán rải rác tại máy chủ ở các đơn vị như: Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được mở rộng, nâng cấp thêm nhiều chức năng mới, được tích hợp chức năng ký số và xác thực điện tử để triển khai trao đổi văn bản điện tử theo đúng quy định của Chính phủ, đồng thời triển khai bổ sung đến tất cả các đơn vị cấp xã. Hiện tại, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử (trừ văn bản mật). Trong đó, có khoảng 80% văn bản chỉ gửi bản điện tử và đều được gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý, 20% văn bản được gửi song song bản điện tử và bản giấy theo yêu cầu nhiệm vụ. Việc sử dụng văn bản điện tử đã giúp cho sự chỉ đạo, điều hành của các đơn vị nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn; tiết kiệm được khoản chi phí giấy, mực, mua sắm máy in và gửi - nhận văn bản không nhỏ. Theo ước tính, số kinh phí tiết kiệm được năm 2017 khoảng 05 tỷ đồng; năm 2018 khoảng 6,5 tỷ đồng cho 1,3 triệu văn bản; 09 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã gửi nhận 01 triệu lượt văn bản điện tử, tiết kiệm khoảng trên 4 tỷ đồng...

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai nhân rộng. Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022. Đến nay, tỉnh đã triển khai áp dụng tại 15 đơn vị cấp xã và có 28 đơn vị cấp xã đang xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO; đến năm 2020 triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO cho toàn bộ các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, rút ngắn thời gian triển khai xây dựng trước 02 năm so với Kế hoạch. Hiện nay, tỉnh có 51 đơn vị đã áp dụng TCVN ISO trong xử lý công việc, các đơn vị luôn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO phù hợp với tiến trình CCHC.

Ngày 01/12/2019, Bắc Kạn cũng đã công bố tiếp nhận Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Kạn. Việc tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu dùng chung LGSP sẽ giúp cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn quy củ hơn; người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuận lợi hơn. Đây là bước tiến quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index) của tỉnh trong thời gian tới.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, tỉnh Bắc Kạn cũng đã triển khai Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho 146 cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thông qua hệ thống, các đơn vị, địa phương đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho 100% TTHC. Đến cuối năm 2018, Bắc Kạn đã cung cấp 62% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 25% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp tỉnh; 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó 15% mức độ 4 ở cấp huyện. Chỉ tính riêng 09 tháng đầu năm 2019, đã có 55.337 hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống, trong đó, số hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3 là 1.933 hồ sơ, số hồ sơ trực tuyến mức độ 4 là 475 hồ sơ.

Đến thời điểm hiện tại Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang/cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố được duy trì hoạt động ổn định, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin của người đọc. Đặc biệt, nhiều trang Thông tin điện tử chuyên ngành của tỉnh đã được xây dựng như: Cải cách hành chính của tỉnh, Chữ ký số chuyên dùng, Du lịch Ba Bể, Dịch vụ công...., qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ minh bạch hóa thông tin, công khai hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong việc giải quyết các TTHC.

Không chỉ có vậy, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh cũng đã thu được những kết quả tích cực. Năm 2017, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát 16.693 lượt hồ sơ TTHC, trong đó có 4.920 lượt hồ sơ được tiếp nhận và 11.773 lượt hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC. Năm 2018, thực hiện chuyển phát 27.968 lượt hồ sơ TTHC, trong đó có 7.439 lượt hồ sơ được tiếp nhận và 20.529 lượt hồ sơ được chuyển trả kết quả giải quyết TTHC. 9 tháng đầu năm 2019, số lượng nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ trong toàn tỉnh là 20.983 hồ sơ, trong đó 9.611 hồ sơ được tiếp nhận và 11.372 hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đi vào động  trong năm 2019 đã thể hiện quyết tâm chính trị lớn của tỉnh, qua đó giảm tối đa thời gian doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị để giải quyết TTHC, tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thời gian tiếp theo, để thực hiện hiện đại hóa hành chính, tạo môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, liên thông, tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công việc, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); cải thiện, nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tuân thủ các chuẩn kỹ thuật để kết nối với các hệ thống khác; xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành; triển khai giải pháp xác thực điện tử; nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung khác, giải quyết hài hòa 4 mối quan hệ giữa các tác nhân trong xây dựng Chính phủ điện tử: Chính phủ - Người dân, Chính phủ - Doanh nghiệp, Chính phủ - Chính phủ, Chính phủ  - Cán bộ công chức.

Đồng thời nâng cấp, triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; triển khai đồng thời các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; phổ biến kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC gắn với việc khai thác sử dụng các dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước; chủ động sử dụng và tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.../.

Thu Cúc
Sign In