Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần PCI

(Cập nhật lúc: 09/01/2020 10:13:47 )

Năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện điểm số các chỉ số thành phần PCI, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Năm 2018, trong bảng xếp hạng 10 chỉ số thành phần PCI của Bắc Kạn chỉ có Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp giảm điểm còn lại 09 chỉ số thành phần tăng điểm. Xét tổng điểm PCI năm 2018 có tăng so với năm 2017 song thứ hạng của tỉnh vẫn bị tụt xuống 01 bậc, đứng vị trí thứ 60/63 tỉnh, thành phố. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, trong năm, các Sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi được phân công để nâng cao điểm các chỉ số thành phần có liên quan đến lĩnh vực đơn vị, địa phương phụ trách.

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Cụ thể, để cải thiện Chỉ số Gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Cục thuế tỉnh duy trì thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 01 ngày làm việc, thời gian thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được duy trì trong 3 ngày làm việc. Về công tác thẩm định hồ sơ dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) luôn được duy trì thực hiện trong 12 ngày làm việc. Cùng với đó, Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Về các thủ tục sau đăng ký thành lập như: Kê khai, đăng ký nộp thuế, khắc dấu, đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,… luôn được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho doanh nghiệp thực hiện sau khi đăng ký thành lập. Các thủ tục hành chính của các sở, ngành hiện tại cơ bản được đã thực hiện tại Trung tâm hành chính công; một số TTHC khác thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo công khai minh bạch. Ngoài ra, các biểu mẫu hướng dẫn đều được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Về Chỉ số Tiếp cận đất đai, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát 58/100 TTHC, theo đó kiến nghị đơn giản hoá 02 TTHC là “Tách thửa, hợp thửa” rút từ 15 ngày xuống còn 13 ngày và “Cấp phép khai thác khoáng sản” rút từ 60 ngày xuống 50 ngày; hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai đưa đất vào sử dụng sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất đảm bảo tiến độ sử dụng đất theo dự án đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Sở Xây dựng tiếp tục công khai, rà soát các quy hoạch đã được duyệt; tổ chức giải quyết công khai các vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; đối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp do Sở Xây dựng cấp, đơn vị đã thực hiện rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày theo quy định, 100% hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. UBND các huyện, thành phố đã công bố công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Để cải thiện Chỉ số Tính minh bạch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được duy trì hoạt động ổn định, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin của người đọc.

Cải thiện Chỉ số Chi phí về thời gian đối với doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh luôn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, qua đó giảm thời gian cho doanh nghiệp phải đi lại nhiều đơn vị để giải quyết TTHC. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cũng tích cực chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phối hợp để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo đối với doanh nghiệp; tích cực rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Thực hiện cải thiện Chỉ số Chi phí không chính thức, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức mở 03 lớp tập huấn tại tỉnh, trong đó 2 lớp chuyên sâu về công tác CCHC, 01 hội nghị chuyên sâu về đạo đức, văn hóa công vụ và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ CCHC và công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức mở 12 lớp tập huấn cho lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Văn phòng và công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Một cửa, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức trực tiếp tham mưu giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện niêm yết công khai “Thông báo đường dây nóng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh” tại Ban QLDA để các đơn vị khi đến giao dịch, làm việc và kịp thời tiếp nhận các nội dung, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho doanh nghiệp…

Để cải thiện Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư, tiếp cận đất đai, tín dụng, công nghệ, giấy phép khai thác khoáng sản, giải quyết thủ tục hành chính, đấu thầu… được các sở, ngành thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị, đảm bảo bình đẳng trước pháp luật giữa các doanh nghiệp. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với Chỉ số Tính năng động, các sở, ban, ngành thường xuyên tiếp nhận, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Về cải thiện Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2019, Bắc Kạn thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay đã hỗ trợ cho một số doanh nghiệp khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản sản xuất, kinh doanh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sử dụng mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa… Sở Công Thương đã hoàn thành tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công “Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.

Để cải thiện Chỉ số Đào tạo lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở và các cơ quan thông tin truyền thông; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tập trung nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề; thường xuyên rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia cung ứng dịch vụ đào tạo nghề nghiệp; tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá nguồn lao động và nhu cầu sử dụng lao động  của các doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu… Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, phân luồng học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Cải thiện Chỉ số Thiết chế pháp lý, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. Toà án nhân dân tỉnh thụ lý các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng theo đúng thủ tục và thời hạn theo quy định, đồng thời tập trung đơn giản hoá các thủ tục khởi kiện liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, giải quyết dứt điểm các vụ án theo hướng công khai, minh bạch, đúng luật, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Mục tiêu trong năm 2020 này đối với chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn phải tăng thêm 03 bậc so với năm 2019. Vì vậy, Bắc Kạn xác định phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là cải thiện các chỉ số giảm điểm. Trong đó, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp; tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, vận dụng pháp luật linh hoạt để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp…/.

Thu Cúc
Sign In