Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nỗ lực cải thiện chỉ số “Tính minh bạch”

(Cập nhật lúc: 28/11/2019 09:55:28 )

Cải thiện và nâng cao chỉ số “Tính minh bạch”, nâng cao chất lượng điều hành của các cấp chính quyền, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước... là những mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh: Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ hành chính của doanh nghiệp

Minh bạch là một trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này được đánh giá qua 2 khía cạnh: Việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình ban hành chính sách, phản biện và giám sát thực hiện chính sách. Cải thiện chỉ số này giúp doanh nghiệp xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào địa phương.

Với tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện điểm số ở chỉ số này. Minh chứng rõ nhất là những năm trở lại đây, cả điểm số và thứ hạng chỉ số “Tính minh bạch” của tỉnh đều được nâng lên, cụ thể: Điểm chỉ số Tính minh bạch của Bắc Kạn là  6,36 điểm, xếp thứ 20 các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; năm 2017 tăng lên 6,65    điểm, xếp thứ 11; năm 2018 tăng lên          6,67 điểm, đứng thứ 9.

Có được kết quả trên là do Bắc Kạn đã tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử. Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được duy trì tốt tại 147 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận, quản lý, lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang/Cổng Thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố được duy trì hoạt động ổn định, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin của người đọc. Đặc biệt, 02 chuyên trang Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến cho phép người dân, tổ chức dễ dàng truy cập tra cứu thông tin thủ tục hành chính, yêu cầu hồ sơ, các bước thực hiện và thao tác gửi, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ một cách trực tuyến. Qua đó tăng cường tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy kết quả đã đạt đạt, thời gian tiếp theo, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận thông tin giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, phấn đấu chỉ số “Tính minh bạch” của tỉnh đạt mục tiêu đề ra, Bắc Kạn tiếp tục đăng tải đầy đủ những thông tin phải công khai, minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương liên quan đến chiến lược phát triển, quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thông tin về dự án, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ, hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố, tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân và giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức... Qua đó, đảm bảo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, minh bạch, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở các quy định của Nhà nước; cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền tỉnh, nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh./.

Thu Cúc
Sign In