Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững ngành dịch vụ gắn với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

(Cập nhật lúc: 21/04/2020 16:14:44 )

“Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,5 - 7,8%/năm; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu GRDP của tỉnh duy trì trên 50%; đến năm 2025, tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ đạt khoảng 25% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh…” - Đó là những chỉ tiêu của tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực phấn đấu đạt được trong quá trình thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đầu tư hạ tầng thương mại để phát triển dịch vụ (Ảnh Vincom tại thành phố Bắc Kạn)

Thời gian qua, khu vực dịch vụ của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có phát triển ổn định. Giai đoạn 2016 - 2019 tăng trưởng bình quân đạt 8,4%/năm, đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (trên 50%); tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng bình quân là 9,4%/năm.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khai thác hết tiền năng sẵn có, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn xác định: Cơ cấu lại ngành dịch vụ, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, logistics và vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch; thực hiện các chính sách phát triển ngành dịch vụ nhằm tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ hướng vào việc xây dựng ngành dịch vụ chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh; xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực dịch vụ thông qua việc tập trung phát triển các ngành dịch vụ: công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục, logistics và vận tải, tài chính - ngân hàng; chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao tỷ trọng của các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin để tác động lan tỏa tới các lĩnh vực dịch vụ khác…

Để hoàn thành mục tiêu trên, trước tiên, Bắc Kạn sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm tạo lập môi trường chung cho phát triển các ngành dịch vụ. Trong đó, giải pháp chủ yếu là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; tiếp tục tập trung xây dựng Chính quyền điện tử; cung cấp dịch vụ công mức độ 4; phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công để cắt giảm chi phí hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Ngân hàng nhà nước tỉnh tập trung chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tích cực huy động vốn, mở rộng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, đảm bảo tài chính và thu nhập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý, phân tích và phòng ngừa rủi ro; tiếp tục phát triển các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua Internet, điện thoại di động, thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di động, thanh toán qua QR Code, Tokeniation,…; tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS; mở rộng các dịch vụ ngân hàng tới các địa bàn khó khăn; đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng.

Để phát triển các dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, Bắc Kạn sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động; khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động; xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, giám sát chặt chẽ việc xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; cải thiện, nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tuân thủ các chuẩn kỹ thuật để kết nối với các hệ thống khác…

Trong lĩnh vực phân phối - thương mại, tiếp tục phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá; phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng và địa phương trong việc phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ; đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông - lâm sản, sản phẩm công nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh; kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại; thực hiện các giải pháp phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tích hợp phần mềm thanh toán trực tuyến, ứng dụng chữ ký số ở một số doanh nghiệp; xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh…

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và lao động, Bắc Kạn hướng đến nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn với nhu cầu xã hội

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và lao động, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo, tăng cường tự chủ cho cơ sở giáo dục; huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn với nhu cầu xã hội...

Lĩnh vực logistics và vận tải, tỉnh tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh; đến năm 2025 tất cả các đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp V, VI miền núi, một số tuyến quan trọng đạt cấp IV miền núi và mặt đường nhựa hóa; đường xã phải đạt cấp VI miền núi hoặc giao thông nông thôn loại A và loại B cho các loại xe đi lại được 4 mùa; triển khai, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ vận tải.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng cán bộ có trình độ cao trên một số lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tập trung nghiên cứu, triển khai các chương trình khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn; tăng cường hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước; có cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư, đất đai, cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính... để tạo đột phá trong thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ đến công tác tại tỉnh.

Về du lịch, Bắc Kạn tiếp tục xác định phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; quan tâm đến lợi ích của cộng đồng dân cư nơi có tài nguyên du lịch; phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia và phát triển không gian du lịch theo đặc trưng riêng...

Với lĩnh vực y tế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Bắc Kạn theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển và phù hợp với điều kiện của tỉnh; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và cung cấp dịch vụ y tế thuận lợi về mặt địa lý; từng bước phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh từ tỉnh đến huyện; đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch…

Với những giải pháp cụ thể nêu trên của Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành cho thấy, Bắc Kạn đã xác định rõ ràng về tầm quan trọng dịch vụ đối với kinh tế - xã hội địa phương. Đây sẽ là cơ sở để các sở, ngành của tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp để phát triển dịch vụ nhanh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

Thu Cúc
Sign In