Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020

(Cập nhật lúc: 14/11/2019 15:51:07 )

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số2213/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

Nọi dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Gói thầu số 01: Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020

Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ năm 2019

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý IV năm 2019

Sở Y tế ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung; thương thảo ký kết hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn bán hồ sơ mời thầu

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2019

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn bán hồ sơ mời thầu

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2019

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In