Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 15:06:18 )

Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng như các cấp, ngành của địa phương đã luôn tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất, kinh doanh...

Hằng năm, UBND tỉnh Bắc Kạn đều tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ với doanh nghiệp về chính sách lao động, tiền lương, về các chế độ bảo hiểm, các hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2019, Bắc Kạn đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành; thành lập được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đã thực hiện hỗ trợ cho một số doanh nghiệp khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và công khai kênh thông tin riêng như email, đường dây nóng dành cho doanh nghiệp để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của doanh nghiệp đối với công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Hệ thống phần mềm Một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cũng đã được triển khai cho 146 cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống đảm bảo liên thông việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giữa 3 cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến trên mạng Internet; hệ thống đồng thời được kết nối đến hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để người dân, doanh nghiệp và Công ty bưu điện trao đổi yêu cầu tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Minh chứng Bắc Kạn cam kết luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội từ môi trường đầu tư minh bạch là các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai và nghiên cứu dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và con dấu cho các doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện cải cách hành chính trong đầu tư. Điều đó được thể hiện cụ thể qua việc đơn giản hóa thủ tục, thời gian thành lập doanh nghiệp còn 01 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 12 ngày; thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Bắc Kạn giảm 50 - 60% thời gian so với trước đây; tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt trên 60%; cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế theo quy định cấp mã số thuế cho doanh nghiệp trong 01 ngày; đơn giản hoá hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử, kê khai, thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội; giảm thời gian tiếp cận điện năng lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tối đa chỉ còn 32 ngày; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày...

Cùng với đó, tỉnh đã rà soát, bổ sung cơ chế chính sách thu hút đầu tư như: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025,… Hiện nay tỉnh đang xây dựng cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với những nỗ lực trên, đến nay, Bắc Kạn đã từng bước xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Một số chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) ngày càng được cải thiện như: Chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 5,14 điểm năm 2015 lên 6,6 điểm năm 2018; chỉ số minh bạch năm 2015 đạt 6,17 điểm, năm 2018 đạt 6,67 điểm; chi phí doanh nghiệp phải chi trả không chính thức, tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu giảm; các thông tin được công khai, minh bạch ở mức khá cao…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…/.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:57:33)

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:56:50)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:54:57)

Chủ trương đầu tư Danh mục dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:53:33)

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch và Ung bướu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 14/11/2019 15:51:07)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:49:26)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:48:49)

Chủ trương đầu tư công trình đường tràn liên hợp Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:48:10)

Chủ trương đầu tư công trình đường Mỏ Đá (xã Thượng Giáo) - Pác Châm (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:46:05)

Sign In