Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp và sản phẩm địa phương mở rộng thị trường

(Cập nhật lúc: 27/11/2019 11:08:59 )

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, những năm qua, Bắc Kạn cũng nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm của địa phương, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như: Tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2015 - 2020; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa đáp ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu...

Tỉnh Bắc Kạn thường xuyên tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Bắc Kạn cũng thường xuyên hỗ trợ các cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới. Điển hình như năm 2018, Bắc Kạn đã hỗ trợ kinh phí cho Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn đầu tư ứng dụng 01 máy ép gạch tự động trong dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu với tổng kinh phí 200 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư Govina được hỗ trợ 01 máy sấy Veneer với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng... Hiện nay các máy móc, thiết bị được hỗ trợ đều vận hành sản xuất ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Toàn tỉnh cũng đã có 32 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ trang thiết bị, máy móc để nâng cao hiệu quả sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ trên 04 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bắc Kạn đã giảm mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất, tối đa giảm 0,2% tại một số vị trí nhằm phần nào giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và người thuê đất. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020, đến nay đã lựa chọn 04 hợp tác xã để xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị, cấp kinh hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền trên 181 triệu đồng; ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng (giá sử dụng hạ tầng) nhưng không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp/năm… Đồng thời thường xuyên thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm, tạo chỗ đứng trên thị trường

Để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương, Bắc Kạn đã đẩy mạnh và triển khai các dự án công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, áp dụng vào thực tế nhằm cải thiện năng suất và chất lượng các sản phẩm. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh đã triển khai 25 đề tài, dự án khoa học thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp, nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh trong sản xuất và đời sống, bước đầu tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị như: Một số đề tài, dự án về mở rộng sản xuất cam, quýt theo hướng VietGap; sản xuất chè theo hướng VietGap, hữu cơ; xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao… Đến nay trên địa bàn tỉnh đã 06 sản phẩm được xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 02 sản phẩm nông nghiệp được xây dựng và bảo hộ Chỉ dẫn địa lý là Hồng không hạt và Quýt Bắc Kạn; 04 sản phẩm được bảo hộ Nhãn hiệu tập thể, gồm Gạo Bao thai Chợ Đồn, Miến dong Bắc Kạn, Gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn, chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Đặc biệt, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP - BK) được triển khai từ năm 2018 đã thực sự thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động tổ chức sản xuất, cũng như nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai chương trình OCOP. Theo đó, năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 56 tổ chức, cá nhân với 76 sản phẩm tham gia đăng ký thực hiện Chương trình; có 45 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh, trong đó có 37 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao gồm: 5 sản phẩm đạt 4 sao; 32 sản phẩm đạt 3 sao; 6 sản phẩm đạt 2 sao tiếp tục thực hiện vào chu trình năm 2019. Hiện Bắc Kạn vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hàng năm. Năm nay, Chương trình OCOP của tỉnh tập trung mạnh về phát triển sản phẩm, củng cố và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 115 sản phẩm của 77 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và hộ cá nhân đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng, gồm có 93 sản phẩm đăng ký mới và 22 sản phẩm đã gắn sao đăng ký nâng cấp. Tỉnh cũng đã thành lập được Hội doanh nhân OCOP trên cơ sở liên kết 89 tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp về ngành hàng nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến; Hội đã chủ động triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Cây chè Shan Tuyết chăm sóc theo quy trình VietGAP tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Đồng thời, từ năm 2012 đến nay, Bắc Kạn đã tổ chức bình chọn và tôn vinh 50 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 45 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia là Tinh bột nghệ của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn và Miến dong Nhất Thiện. Thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh đã phát hiện và tôn vinh nhiều sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn…

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Bắc Kạn nhìn chung đến nay vẫn còn ở quy mô nhỏ. Thế nhưng, với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn đối với một tỉnh miền núi như Bắc Kạn hiện nay thì với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và các địa phương, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã dần hoạt động ổn định và có bước phát triển, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; các sản phẩm của địa phương ngày càng được nâng cao chất lượng, có giá trị gia tăng cao, bước đầu có chỗ đứng trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.../.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Cải thiện điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( 25/11/2019 16:24:15)

Bắc Kạn thực hiện các giải pháp hướng đến đồng bộ các yếu tố thị trường( 22/11/2019 08:30:56)

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn( 19/11/2019 16:30:20)

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn( 19/11/2019 16:21:14)

Phê duyệt Phương án - Dự toán di chuyển hệ thống điện các tiểu dự án đại diện thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn( 19/11/2019 16:03:53)

Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng( 15/11/2019 15:10:06)

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển( 15/11/2019 15:06:18)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:57:33)

Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Nà Lìn (xã Địa Linh) - Pàn Han (xã Bành Trạch), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 14/11/2019 15:56:50)

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lủng Mình, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ( 14/11/2019 15:55:39)

Sign In