PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 12/3/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 111/QĐ-SGTVT công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết định số 111/QĐ-SGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 62/QĐ-SGTVT ngày 28/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Dịu