PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 26/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó có 06 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”.

(Địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/guest/services.aspx).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Đồng Thị Vân