PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Sáng 09/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đơn vị tư vấn giới thiệu nội dung chính của Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, với mục tiêu đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định, phù hợp với tình hình hiện tại, tiếp tục đảm bảo yếu tố làm đẹp cảnh quan, kiến trúc văn minh đô thị, trật tự an toàn trong toàn tỉnh.

Theo Quyết định, điều chỉnh tên gọi “Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn thành “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Bổ sung các vị trí quy hoạch trên địa bàn các huyện, thành phố và ứng dụng công nghệ thông tin, định vị toàn cầu (GPS) để quản lý các vị trí mới bổ sung, cụ thể là bổ sung 260 vị trí quy hoạch tuyên truyền, xã hội hóa; bổ sung 164 vị trí quy hoạch quảng cáo thương mại.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp thông tin công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch đến với các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, các doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa và đông đảo người dân giám sát thực hiện quy hoạch. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi của địa phương theo thẩm quyền; phối hợp chỉ đạo tuyên truyền nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung tuyên truyền, quảng cáo tại các vị trí đã được quy hoạch và kêu gọi đầu tư xã hội hóa hệ thống tuyên truyền trực quan.../.

Thu Trang