PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Chiều 4/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Kết luận thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng đoàn Thanh tra và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe công bố Kết luận số 501/KL-TGCP 25/4/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, niên độ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021, thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022. Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành thanh tra tại UBND tỉnh Bắc Kạn và 4 đơn vị cấp huyện gồm: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn và Chợ Đồn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn Thanh tra, đồng thời xây dựng kế hoạch để kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã nêu trong Kết luận.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng phát biểu tại Hội nghị

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Bắc Kạn thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho bộ máy tổ chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được ổn định, có vị trí tương xứng với nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên tôn giáo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo…/.

Thu Trang