PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/02/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày 16/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Công nhân đóng gói sản phẩm tại Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn

Theo đó, Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Luật Công nghệ cao và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp./.

Nông Thị Cúc