Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã dự kiến một số mục tiêu trọng điểm, xung yếu trên địa bàn tỉnh;

Xem tiếp


Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 19/11/2018 ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, mùa khô năm 2018 - 2019.

Xem tiếp

Sign In