PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT năm 2020
Ngày 7/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1879/SGDĐT-GDTRH-GDTX chỉ đạo thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Bắc Kạn về công tác tư vấn hướng nghiệp, trao đổi thông tin cần thiết với học sinh và phụ huynh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong chính sách phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 1297/KH-SGDĐT ngày 23/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Tổng hợp số liệu về công tác phân luồng học sinh sau THPT năm học 2019-2020 theo mẫu yêu cầu./.

Hồng Nhung