PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cử tri nơi cư trú tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn 100% nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tối 01/4/2021, tại tổ dân phố 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Hội nghị

Danh sách ứng cử gồm: ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; ông Đăng Văn Lê - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn, bà Bùi Thị Ngoãn - chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kạn, Dương Minh Sơn - chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn ứng cử đại biểu HĐND thành phố; bà Ninh Thị Hoa - Bí thư Chi bộ 13, ông Vũ Mạnh Tuấn - công chức văn hóa - xã hội phường Đức Xuân, bà Hoàng Thị Dung - Trưởng Công an phường Đức Xuân ứng cử đại biểu HĐND phường Đức Xuân; bà Nông Thị Thanh Nhàn - công chức văn hóa - xã hội phường Nguyễn Thị Minh Khai, bà Nguyễn Thị Hiền - công chức văn phòng - thống kê phường Nguyễn Thị Minh khai ứng cử đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú. Các ý kiến nhận định, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với Nhân dân, nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân.

Cử tri tổ 13 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp cư trú tại tổ 13, phường Đức Xuân trân trọng tiếp thu các ý kiến nhận xét của cử tri; khẳng định, nếu được bầu vào đại biểu HĐND sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, gắn bó với Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa hứa sẽ tiếp tục cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tiếp thu các ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú

Tại Hội nghị, 100% đại biểu cử tri tổ 13, phường Đức Xuân nhất trí giới thiệu ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 08 ông (bà) ứng cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thu Cúc