PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cu-ba kiên định con đường phát triển
Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba đã thành công tốt đẹp, thông qua những văn kiện định hướng quan trọng cho thời kỳ phát triển mới của "đảo quốc anh hùng". Khẳng định mục tiêu cách mạng xuyên suốt là tự quyết vận mệnh dân tộc và con đường phát triển của đất nước, Cu-ba tiếp tục tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, kiên định con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại hội lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC) bế mạc thành công, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Hi-rôn của cách mạng Cu-ba (19-4-1961 - 19-4-2021). Với việc bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa mới và thông qua một loạt nghị quyết, văn kiện cập nhật hóa đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như về công tác tư tưởng, cán bộ và quần chúng, Ðại hội PCC lần thứ VIII đánh dấu mốc quan trọng cho thời kỳ phát triển mới trên "hòn đảo tự do".

Với khẩu hiệu chính thức "Ðại hội của sự tiếp nối lịch sử cho cách mạng Cu-ba", Ðại hội VIII của PCC được đánh giá là sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu kết thúc tốt đẹp quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử của Cu-ba, khẳng định sự tiếp nối và không thể đảo ngược của con đường mà lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng các chiến sĩ yêu nước Cu-ba đã khai mở từ thắng lợi của cuộc cách mạng năm 1959. Diễn ra trong bối cảnh Cu-ba có những bước chuyển mình tích cực xuất phát từ chủ trương cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội, song vẫn đối mặt nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, cũng như do chính sách cấm vận kinh tế toàn diện và phi lý của Mỹ, Ðại hội VIII của PCC tập trung thảo luận tình hình thực hiện chương trình kinh tế - xã hội, triển khai đường lối "cập nhật hóa", cũng như công tác tư tưởng, chính sách cán bộ... Các vấn đề trọng tâm được thảo luận và thông qua tại Ðại hội cho thấy, phát triển kinh tế, trong đó có việc giải bài toán nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy sản xuất trong nước, cùng việc bảo đảm cân bằng về an sinh xã hội được PCC xác định là nhiệm vụ then chốt và bao trùm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ðường lối "cập nhật hóa" được PCC thông qua tại Ðại hội VI (năm 2011), đánh dấu cột mốc quan trọng định hướng con đường phát triển của cách mạng Cu-ba trong thời kỳ mới. Ðịnh hướng mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa được khẳng định vững chắc tại Ðại hội VII của PCC (năm 2016), qua đó khởi động những bước chuyển đổi táo bạo và mạnh mẽ ở đảo quốc vùng Ca-ri-bê. Nhìn lại 5 năm thực hiện cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế mới vừa qua, một trong những thành tựu ghi đậm dấu ấn cải cách của Cu-ba là thông qua Hiến pháp năm 2019, khẳng định những nguyên tắc cách mạng xã hội chủ nghĩa làm nền móng xây dựng đất nước Cu-ba, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển và đề cao vai trò lãnh đạo của Ðảng. Ðây được đánh giá là bản Hiến pháp hiện đại, định hình một Nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, khơi thông các tiến trình cần thiết tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối "cập nhật hóa" của PCC.

Không thể phủ nhận những thách thức lớn đặt ra với Cu-ba do chính sách bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ. Chỉ hơn một năm sau khi Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Cu-ba vào năm 2016, Oa-sinh-tơn lại đảo chiều chính sách cải thiện quan hệ với La Ha-ba-na, thậm chí siết chặt các lệnh cấm vận tài chính, kinh tế chống Cu-ba. Thách thức còn đến từ môi trường khu vực không thuận lợi, khi các chính phủ cánh tả ở Mỹ la-tinh gặp nhiều sóng gió, một số chính phủ cực hữu lại áp dụng chính sách thiếu thân thiện với Cu-ba. Khó khăn nữa là đại dịch Covid-19, tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Cu-ba, nhất là các hoạt động xuất khẩu dịch vụ y tế và du lịch, những ngành kinh tế chủ chốt của đảo quốc này.

Tiến trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế của Cu-ba chịu tác động nặng nề từ những khó khăn nêu trên, song không vì thế mà đình trệ. Tháng 7-2020, Cu-ba ban hành chiến lược kinh tế - xã hội đặc biệt nhằm củng cố nền kinh tế. Mới nhất là tháng 1-2021, Cu-ba khởi động chương trình cải cách tiền tệ, lương và giá. Ðây là những bước chuyển đổi phức tạp và rộng lớn nhất trong tiến trình cập nhật hóa và được đánh giá là bước chuyển mình về tư duy kinh tế mạnh mẽ nhất trong vài thập niên vừa qua ở Cu-ba.

Nếu Ðại hội VI của PCC ghi dấu mốc định hướng phát triển, Ðại hội VII khẳng định đường lối cập nhật hóa và khởi động "con tàu chuyển đổi kinh tế", thì Ðại hội VIII tiếp tục vạch ra các bước nhằm tăng tốc thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà PCC đã lựa chọn theo ý chí và nguyện vọng của người dân "hòn đảo tự do". Với chủ trương tự quyết vận mệnh và con đường phát triển của dân tộc, với tinh thần quật cường của chiến thắng Hi-rôn và sức sáng tạo trong lao động, PCC và người dân Cu-ba có cơ sở để kỳ vọng tiếp tục vượt qua gian khó, gặt hái thành công trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo Sơn Ninh/nhandan.com.vn