PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Sáng 28/7, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua) sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị do các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang, đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2022; Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên khẳng định, năm 2022, các tỉnh trong Cụm thi đua cũng như cả nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc các tỉnh trong Cụm thi đua đã phát huy nội lực, tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng địa phương, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn từng tỉnh. Qua các hoạt động của Cụm thi đua cho thấy, sự đoàn kết nhất trí ngày càng cao, sự gắn kết giữa các địa phương ngày càng chặt chẽ. Cụm thi đua chính là môi trường lành mạnh để các đơn vị thành viên cùng nỗ lực phấn đấu thi đua và cũng là điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển. Hội nghị là dịp để Bắc Kạn được trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh bạn.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, công tác TĐKT của các tỉnh trong Cụm Thi đua 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động phù hợp, thiết thực với từng địa phương nên đã động viên, khích lệ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đều khắp. Công tác khen thưởng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đảm bảo tính đại diện, tính nêu gương học tập trong cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, khen phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT của Hội đồng TĐKT được chú trọng.

Hoạt động của Cụm thi đua tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực và nền nếp; công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.                                                    

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT của các tỉnh trong Cụm Thi đua 6 tháng đầu năm 2022 còn tồn tại một số hạn chế như chất lượng một số phong trào còn chưa cao; việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ở một số địa phương chưa toàn diện, chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế; phong trào thi đua ở địa bàn vùng cao, vùng sâu còn hạn chế; khen thưởng còn chưa đồng đều giữa các vùng miền, các ngành nghề, các thành phần kinh tế...

Đ/c Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,
Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả Cụm thi đua đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị Cụm thi đua cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật về TĐKT; đổi mới phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua Thủ tướng phát động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT ở cơ sở…

 Các đại biểu thăm mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng tại thôn Phiêng An

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, chiều 27/7, các đại biểu dự Hội nghị đã đến tham quan Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn và thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông./.

Hương Dịu