PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở
Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm xây dựng, củng cố và ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời bảo đảm tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện (thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh) vào trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, trung tâm y tế các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và công tác dân số phát triển. Trạm y tế xã là đơn vị chuyên môn thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố, phát huy được tính chủ động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện nay, toàn tỉnh có 108 trạm y tế xã thuộc 8 trung tâm y tế huyện, thành phố quản lý trực tiếp 1.245 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố.

Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã giúp quản lý thống nhất, tránh trùng chép về chức năng, nhiệm vụ, khắc phục được tình trạng thiếu bác sĩ, phát huy tối đa khả năng phục vụ chuyên môn khám, chữa bệnh tại bệnh viện và trạm y tế xã, tăng cường bác sĩ cho tuyến xã, phát triển chuyên môn kỹ thuật đối với trạm y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 106/108 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 

Cùng với việc củng cố tổ chức, bộ máy, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho tuyến huyện, xã; quan tâm xây dựng, duy trì, củng cố và kiện toàn các trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đến nay, toàn tỉnh có 106/108 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 98,1%. Các trạm y tế xã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu như thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân trên địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phòng chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, quản lý các bệnh mạn tính; khám bệnh, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, ngành Y tế Bắc Kạn đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của y tế cơ sở; tích cực đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động y tế cơ sở; đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, thực hiện sự gắn kết giữa y tế tư nhân và y tế công lập trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm giai đoạn 2019 - 2022 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho thấy, 8/8 trung tâm y tế huyện, thành phố đạt mức chất lượng khá; sự hài lòng của người bệnh được nâng lên.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được quan tâm đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, từ đó chất lượng dịch vụ tại tuyến cơ sở được cải thiện rõ rệt. Tại thời điểm tháng 12/2022, có 108 bác sĩ ở trạm y tế xã, trong đó có 4 bác sĩ CKI, 104 bác sĩ đa khoa; có 213 y sĩ, 3 dược sĩ, 109 điều dưỡng, 54 nữ hộ sinh; có tổng số 1.245 nhân viên y tế thôn bản đang hoạt động/tổng số 1.312 thôn, bản, tổ dân phố.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hiện nay, nguồn nhân lực y tế nhìn chung còn thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ; năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, đặc biệt là kỹ năng phát hiện và dự phòng các yếu tố nguy cơ. Tuyến y tế cơ sở chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ các trang thiết bị y tế, nhất là các trang thiết bị y tế hiện đại, lại thiếu các khoa chuyên sâu; cơ sở vật chất nhiều nơi còn chật hẹp; chất lượng cung cấp các dịch y tế chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nên tỷ lệ người bệnh chuyển đa tuyến còn cao.

Để tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh và hoàn thành các mục tiêu trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, theo Sở Y tế, trước hết cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nâng cao y đức cho cán bộ, nhân viên y tế nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục quan tâm sắp xếp bộ máy tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo trình độ, năng lực, y đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời có chính sách “đãi ngộ đặc biệt” đối với nhân viên y tế nhằm động viên, chuyên tâm công tác. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh công tác xã hội hoá về y tế để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến, nhất là y tế cơ sở…/.

Bích Huệ