PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bắt đầu từ ngày 9/11
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và ngành Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của ngành Tuyên giáo và ngành Tư pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Báo cáo viên (baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) cùng các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Yêu cầu đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đối tượng dự thi bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, lực lượng báo cáo viên các cấp; đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng; báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã làm nòng cốt.

Nội dung thi gồm có chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào hồi 20h00 ngày 8/11/2023.

 3 tuần thi sẽ được tiến hành từ ngày 9/11 đến hết ngày 29/11/2023. Tuần thứ nhất, từ 9/11 - 15/11; Tuần thứ hai, từ 16/11 - 22/11; Tuần thứ ba, từ 23/11 - 29/11/2023.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm có: 1 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 giải Khuyến Khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng./.

Bích Huệ (tổng hợp)