PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đã có 1.393 điểm quét QRCode trong phòng, chống Covid-19
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong tuần từ ngày 5/11 - 12/11/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.393 điểm quét QRCode với tổng số 45.536 lượt quét mã xác nhận vào/ra hệ thống, tăng so với tuần trước 133 điểm kiểm soát và tăng 7.410 lượt quét mã.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Điểm quét mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Tại UBND các huyện, thành phố đã triển khai đến hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Các đơn vị đi đầu trong triển khai ứng dụng quét QRCode trong toàn tỉnh là UBND huyện Chợ Mới với 390 điểm, UBND thành phố Bắc Kạn với 203 điểm.

Cùng với đó, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng PC Covid của tỉnh có tăng lên. Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng người dùng cài ứng dụng PC Covid của tỉnh tăng lên so với tuần trước là 1.975 người, nâng tỷ lệ số người cài đặt phần mềm này của tỉnh đạt 20,94% dân số.

Tuy nhiên, trong kỳ còn có 282 điểm kiểm soát dịch có số liệu báo cáo bằng 0; có 209 điểm kiểm soát dịch không có số liệu báo cáo.

Nhằm đảm bảo đủ nguồn dữ liệu phục vụ cho truy vết, phát huy hiệu quả của các giải pháp công nghệ như QRCode, PC Covid, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc quét mã xác nhận vào/ra đơn vị, đặc biệt là với người ngoài đơn vị, người dân, đồng thời, tạo thành thói quen thực hiện quét QRCode cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Cùng với việc rà soát, triển khai giải pháp quét QRCode cần kết hợp với các giải pháp công nghệ khác trong bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi công cộng, nơi có các hoạt động đông người.

UBND các huyện/thành phố chỉ đạo các xã/phường/thị trấn tập trung triển khai và đảm bảo duy trì hoạt động của các điểm quét QRCode tại các địa điểm công cộng như: Chợ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhà hàng, bến xe, bệnh viện, trường học, trạm y tế, các điểm giao dịch của các ngân hàng thương mại trên địa bàn...

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ báo cáo vào chiều thứ 6 hằng tuần theo quy định./.

Bích Huệ