PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đã có 20/61 xã công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Theo tổng hợp báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính từ ngày 06/4/2020 đến ngày 21/8/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 61 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, huyện Ngân Sơn có 07 xã; huyện Chợ Mới 10 xã; huyện Chợ Đồn 16 xã; huyện Na Rì 08 xã, huyện Ba Bể 07 xã, Bạch Thông 09 xã, Pác Nặm 01 xã, thành phố Bắc Kạn 03 phường với 177 thôn, 504 hộ. Số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 1.909 con, khối lượng 76.835 kg.

Hiện nay, đã có 20/61 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch, gồm các xã: Sơn Thành, Lương Thượng, Liêm Thủy, thị trấn Yến Lạc (Na Rì); Khang Ninh, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Yến Dương (Ba Bể); Nghĩa Tá, Đại Sảo (Chợ Đồn); Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư, Mai Lạp, Quảng Chu, Cao Kỳ, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới); Đức Vân (Ngân Sơn); Bộc Bố (Pác Nặm); Dương Quang (thành phố Bắc Kạn).

Có 25 xã, thị trấn đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, gồm các xã: Bằng Vân, Thượng Ân, Vân Tùng, Cốc Đán, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn); Nông Hạ, Thanh Thịnh (Chợ Mới); Nam Cường, Bản Thi, Quảng Bạch, Bằng Phúc, Đồng Lạc, Xuân Lạc, Ngọc Phái, Bình Trung, Yên Phong, Tân Lập, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn); Nguyên Phúc, Đôn Phong, Tân Tú, Quân Hà, thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông); Xuân Dương (Na Rì); Mỹ Phương (Ba Bể). 

Các địa phương hiện đang phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành làm thủ tục công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định./.

Bích Huệ