PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đã hỗ trợ cho hơn 2.000 lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tính đến ngày 5/8/2020, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện hỗ trợ cho 2.028 lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thị trường lao động bị suy giảm đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ.

Đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả tỉnh có 200 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, có 600 lao động bị ngừng việc, 600 lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong tháng 7/2020, cơ quan chuyên môn đã ban hành quyết định cho 387 người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí 4.071,4 triệu đồng.

Để hỗ trợ lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát, xây dựng và thẩm định danh sách hỗ trợ. Tính đến ngày 5/8/2020, tỉnh đã hỗ trợ cho 2.028 lao động với tổng kinh phí 2.467,2 triệu đồng, trong đó có 1.587 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 114 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch; 16 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 311 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Hiện nay, huyện Chợ Mới và huyện Na Rì đã thực hiện xong việc hỗ trợ; 6 huyện, thành phố còn lại đang tiếp tục thẩm định hồ sơ để quyết định hỗ trợ theo quy định./.

Bích Huệ