PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm
Trong thời gian từ 02/11 đến 06/11/2020, HĐND tỉnh tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Theo đó, tại mỗi huyện, thành phố lựa chọn 02 xã, phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16 đến trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại các Hội nghị, cử tri đã có ý kiến kiến nghị đối với các vấn đề còn tồn tại ở địa phương như: Cần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công các dự án; có giải pháp giải quyết dứt điểm các các nhà máy không còn hoạt động trên địa bàn; đề nghị đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn; thực hiện hỗ trợ bồi thường chênh cao, chênh thấp trong quá trình thi công một số công trình; đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bổ sung các biển báo giao thông khu vực các trường học…

Ngoài ra, còn có các ý kiến liên quan đến chế độ chính sách như phụ cấp của Ủy viên bảo vệ tổ dân phố tại các phường, thị trấn; nguồn kinh phí hoạt động của thôn, tổ; chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi…

Đại diện lãnh đạo địa phương đã phát biểu giải trình, tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan chức năng trả lời cử tri./.

Hương Lan